Rozliczenie z podatku z Holandii jest obowiązkowe dla każdej osoby, która podejmowała lub podejmuje legalną pracę na terenie tego kraju. W przypadku niezłożenia zeznania tamtejszy urząd skarbowy przewiduje kary, najczęściej finansowe. Nawet jeśli pracowałeś za granicą jedynie kilka miesięcy, należy Ci się zwrot podatku z Holandii. Zobacz jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku Holandia i jakie obowiązują terminy.

Jakie dokumenty do zwrotu podatku z Holandii?

Każdy pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikom holenderską kartę pracy, która jest odpowiednikiem naszego PIT11. Również zawiera ona dokładne informacje o naszych dochodach i zapłaconych zaliczek na poczet podatku. W przypadku gdy suma pobranych składek jest za duża, należy nam się zwrot nadpłaty. Suma ta może ulec jeszcze zmianie po przeliczeniu odpowiednich ulg i stawek podatkowych. Pamiętać trzeba również o wyborze odpowiedniego formularza:

  • zeznanie podatkowe Aangifte „C” – dla nierezydentów (niezameldowanych w Holandii),
  • zeznanie podatkowe Aangifte „P” –  dla osób, które są zameldowane w Holandii cały rok,
  • w przypadku emigracją należy wypełnić druk „M”,
  • dla osób zmarłych prawidłowy formularz to „F”.

Rozliczenie podatku z Holandii – ile trzeba czekać?

Urząd skarbowy w Holandii nie podaje dokładnego terminu, w którym przesyła należny zwrot. Nie ma więc pewności, po jakim czasie dostaniemy pieniądze. Zazwyczaj jest to około 3 miesiące. Pracując w Holandii, można liczyć na różnego rodzaju ulgi, które w ogólnym rozrachunku mogą podnieść łączną kwotę wypłacanego zwrotu podatku. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć można rozłąkowe i ulga na dziecko. Po więcej informacji zgłoś się do naszego biura podatkowego, a Twoje rozliczenie podatku Holandia przebiegnie szybko i sprawnie. Prowadzimy również usługi dotyczące rozliczeń z innych krajów. Pomożemy Ci uzyskać zwrot podatku z Austrii oraz rozliczyć podatek z Niemiec. Oferujemy kompleksowe usługi – Holandia.org.

Comments are closed.

Pin It